Sociaal Domein

Wij zijn een bedrijf dat werkzaam is binnen het Sociaal Domein bij lokale overheden. Uw organisatie kan bij ons terecht voor een brede ondersteuning en dienstverlening op het gebied van de applicaties binnen het Sociaal Domein. Hierbij kunt u denken aan kortdurende consultancy, maar ook aan langdurige ondersteuning van uw technisch en -of functioneel applicatiebeheerders op locatie of op afstand.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn.

Wij bieden alle mogelijke vormen van ondersteuning.

  • Het ondersteunen van eindgebruikers.
  • Het (her)inrichten van werkprocessen en documenten.
  • Uitvoeren c.q. coördineren van updates bij nieuwe versies.
  • Het verschaffen van inzicht in uw periodieke behoefte aan stuurinformatie.

Uiteraard zijn wij in staat om mee te draaien in projecten binnen uw gemeente, en de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Uw vaste medewerkers krijgen hierdoor weer ruimte om zelf in de projecten te participeren. Bij alles wat wij doen staat de organisatie als klant centraal. Wij gaan graag het gesprek met u aan en zijn zeer goed in staat om te luisteren naar uw wensen en deze te vertalen naar een passende oplossing. Na het afronden van een opdracht zal altijd overdracht en kennisdeling plaatsvinden.

Koppelingen met externe applicaties.

Dankzij onze uitgebreide kennis en ervaring van gegevensbeheer in het gehele gemeentelijke domein zijn onze professionals uitstekend in staat uw gemeente te ondersteunen bij het koppelen van diverse toepassingen aan de applicaties binnen het Sociaal Domein.

Applicatiebeheer.

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van ondersteuning van de applicatie GWS4ALL / Suites voor Sociaal Domein en alle bijbehorende randapplicaties en koppelingen, zowel op locatie als op afstand. Naast onze kennis van de Suites voor Sociaal Domein zijn wij ook bekend met de applicaties Wmoned en Allegro.

Inwerken nieuwe medewerkers.

Heeft u een nieuwe medewerker aangenomen die nog geen, of slechts beperkte ervaring heeft en is er binnen het vaste team geen mogelijkheid om deze nieuwe medewerker de juiste begeleiding te bieden? Wij helpen u graag door uw medewerker op locatie te begeleiden op de eigen werkplek en er voor te zorgen dat de nieuwe medewerker snel op het gewenste niveau zit.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Als u geïnteresseerd bent in onze producten of dienstverlening, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Interlincq

Prinsenhof 4
3762 TB  Soest
085 1308468
info@interlincq.nl

Volg ons