Gegevens-management

Interlincq ondersteunt diverse gemeenten bij de implementatie van gegevensmanagement.

Informatie is alles. 

Wat is gegevensmanagement?
Gegevens worden integraal in een organisatie verwerkt tot bruikbare informatie. De gegevens komen via diverse kanalen binnen en worden door mensen en applicaties verwerkt om diensten (verhuizingen) en producten (vergunningen) aan te bieden. De verwerking gebeurt zowel geautomatiseerd als handmatig. Om dit proces op strategisch, tactisch en operationeel niveau goed te kunnen beheersen is gegevensmanagement noodzakelijk.  

Gegevensbronnen en dataflow.
De gegevensstromen zijn veelal complex. Zo hebben we te maken met diverse registraties en worden gegevens vanuit burgers, bedrijven en andere (lokale) overheden aangeleverd. Daarbij heeft iedereen een eigen belang en soms ook een andere interpretatie van een gegeven. Met gegevensmanagement hebben we controle over de herkomst van de gegevens en waar deze worden verwerkt en gebruikt. 

Autorisatie en logging.
Als we de gegevens verrijken en samenvoegen komen we tot interessante informatie die voor veel processen kunnen worden gebruikt. De grootste afnemers van gegevens zijn de gemeentelijke belastingen en het sociaal domein met (geautomatiseerde) triggers om werkprocessen op te starten. Omdat de samengestelde gegevens vaak privacygevoelige informatie bevat is het van belang dat de autorisatie tot op elementniveau voor elk proces is geregeld en vastgelegd. 
Daarnaast moet ook worden vastgelegd wie, wanneer en met welk doel een gegeven heeft geraadpleegd.  

Gegevenskwaliteit.
Na de implementatie of migratie van een informatiesysteem gaan we vaak versneld de beheerfase in. Daarbij vergeten we meestal hoe de kwaliteit van data moet worden gemeten en geborgd. Het is sowieso lastig om de kwaliteit van de data te meten. Met de komst van de basisregistraties hebben we in ieder geval een authentieke gegevensbron en kunnen we de gegevensconsistentie bewaken. Via een terugmeldvoorziening moet bij gerede twijfel op een basisgegegeven een terugmelding worden gedaan bij de bronhouder. Naast consistentiecontroles is een controle op de volledigheid en juistheid in samenhang met andere registraties een belangrijk onderdeel die door gegevensmanagement moet worden opgezet. 

Aan de slag en Afbakening.
De scope en het ontwikkelplan wordt bij ons altijd gevormd door de gemeente zelf. Er is namelijk geen blauwdruk of recept van de perfecte implementatie van gegevensmanagement. Iedere organisatie ontwikkelt zich op een eigen tempo en volgens een geheel eigen wijze. Cultuur en werkwijzen hebben een belangrijke invloed op de ontwikkeling van een nieuw proces. Sommige organisaties doen zelf al wat aan gegevensmanagement maar weten dit nog niet. Bij weer andere organisaties moet van scratch af aan worden begonnen en oude processen worden herzien. 

Vorming van een visie.
Vanuit de behoefte in de organisatie wordt bepaald welke onderdelen wel en welke niet binnen de scope passen. Tevens wordt bepaald vanuit welk perspectief gegevensmanagement wordt geïmplementeerd. Ligt de focus daarbij op de informatievoorziening, of meer op het bedrijfsproces en de dienstverlening of een combinatie? Ook hier speelt de DNA van uw organisatie een rol. Zo zien we bij technocratische organisaties dat de nadruk op automatisering en niet op de inhoud ligt. 

Hoe wij u van dienst kunnen zijn.
Het is erg nuttig om eens met onze specialisten van gedachten te wisselen over hoe uw organisatie kan starten met de implementatie van gegevensmanagement. Met onze brede kijk op gegevensmanagement zijn wij zeker een waardevolle partner voor uw organisatie. 

{

Prettige samenwerking, ter zake kundig en flexibel.

Prettige samenwerking, ter zake kundig en flexibel. Daarmee zijn problemen snel en helder geanalyseerd en is de oplossing dus ook snel voor handen. Al met al zeer tevreden over de dienstverlening van de consultants van Interlincq.

Alex Stolk

Beheerder OpenTunnel, Gemeente leiden

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Als u geïnteresseerd bent in onze producten of dienstverlening, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Interlincq

Prinsenhof 4
3762 TB  Soest
085 1308468
info@interlincq.nl

Volg ons