Gegevensbeheer

Gegevensbeheer speelt in nagenoeg elke organisatie een belangrijke rol. Met de komst van basisregistraties zoals de BRP, Handelsregister en de BAG zijn lokale overheden verplicht om basisgegevens eenmalig te registreren. Dit houdt in dat het proces van afname van deze basisgegevens moet zijn geborgd in de organisatie.

Interlincq is gespecialiseerd in het inrichten en beheren van datadistributiesystemen waarbij primair de focus ligt op het consistent houden van de gegevenskwaliteit en gegevensstromen. Hierbij maken wij gebruik van de DATABRUSH.

Lees meer over de Databrush…

Goede gegevens zijn de basis.
Naast het technisch, functioneel en –applicatiebeheer van datadistributiesystemen zoals Key2Datadistributie en de Makelaarsuite zorgen wij ook dat de basisgegevens die worden gedistribueerd en gesynchroniseerd van een goede kwaliteit zijn. Uw organisatie moet kunnen vertrouwen op een correcte informatievoorziening.

Wie doet wat op welk moment. 
Op tactisch en operationeel niveau is gegevensbeheer en gegevensoptimalisatie een belangrijke taak geworden in (gemeentelijke) organisaties. Met gegevensmanagement wordt op strategisch niveau invulling gegeven aan de algehele gegevenshuishouding. De uiteindelijke dagelijkse uitvoering ligt bij gegevensbeheer in samenwerking met de afnemende partijen. 

De praktijk. 
Waar nu te beginnen? Bij Interlincq hebben wij het gegevensbeheer concreet gemaakt. Toen datadistributiesystemen werden uitgerold werden wij vaak gevraagd om deze systemen in beheer te nemen. Maar eigenlijk vroeg de opdrachtgever ook aan ons om de gegevenskwaliteit te bewaken en controleren. Doordat wij zoveel omgevingen in beheer hebben zagen we een repeterend patroon in de werkzaamheden. Van de werkzaamheden hebben wij een opsomming gemaakt en deze vervolgens ingepland naar prioriteit en intensiteit. 

Handboek gegevensbeheer. 
Om onszelf en de klant inzicht te geven in het gegevensbeheer hebben we een beheerhandboek opgesteld. Hierin wordt opgesomd welke werkzaamheden met de bijbehorende intervallen worden uitgevoerd. In de loop der tijd hebben we de meeste controles geautomatiseerd en ondergebracht in onze Databrush. 

Gemak dient de mens. 
Gegevensbeheer en gegevensoptimalisatie is een belangrijke taak geworden in (gemeentelijke) organisaties. Voor het gegevensbeheer in combinatie met een datadistributiesysteem hebben wij de Databrush ontwikkeld. Een mooie tool die ons in staat stelt om de gegevenskwaliteit te monitoren. Voert u zelf het gegevensbeheer uit, dan kunt u via deze tool zelf eenvoudig de gegevenskwaliteit van de basisregistraties bewaken.

Prikken in de verf. 
Een oud-collega, Robert Kroone, heeft een treffend stuk over het gegevensbeheer in de praktijk geschreven. Het stuk heet “Prikken in de verf”. Hierin beschrijft Robert het belang van gegevensbeheer en hoe je als beheerder vaak onopgemerkt een lange tijd met verkeerde gegevens kan werken met alle gevolgen van dien. Veel organisaties zien er tegenop om de gegevens op kwaliteit te laten toetsen. Dat is jammer, want vaak worden we ingeschakeld als het kwaad al is geschied. Het aanschrijven van overleden personen zijn de pijnlijkste situaties. 

Oorzaak en gevolg. 
Als we worden gevraagd om een quick scan op de basisgegevens uit te voeren resulteert dit meestal in veel herstelwerkzaamheden. Is er een schuldige aan te wijzen? Nee, zo makkelijk is het niet. De uitdaging voor het op peil houden van de gegevenskwaliteit is per situatie verschillend. De problemen kunnen zijn ontstaan door bugs in de software, invoerfouten en het terugdraaien van onterechte mutaties. Een andere factor is de omvang van een gemeente en de locatie. In een grote stad vinden veel meer mutaties plaats en dat vergroot weer de kans op foutsituaties die doorwerken in de keten van de gegevensuitwisseling. 

Hoe wij u van dienst kunnen zijn. 
Het is erg nuttig om eens met onze specialisten van gedachten te wisselen over hoe uw organisatie kan starten met de implementatie van het gegevensbeheer. Met onze brede kijk op het beheer van de basisgegevens in de keten zijn wij zeker een waardevolle partner voor uw organisatie. 

{

het aanpassingsvermogen aan mens en organisatie

De afgelopen jaren heeft de gemeente Zoetermeer over afwisselende periodes gebruik gemaakt van de specialisatie van Interlincq. De hoge mate van betrouwbaarheid, deskundigheid en het aanpassingsvermogen aan mens en organisatie, zijn belangrijke overwegingen om steeds weer in zee te gaan met Interlincq. En niet te vergeten de flexibele wijze waarop deze dienstverlening aangeboden wordt. Misschien veel Halleluja, maar zo voelt het ook.

Ernst Gerritzen

Allround Functioneel beheerder, Gemeente Zoetermeer

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Als u geïnteresseerd bent in onze producten of dienstverlening, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Interlincq

Prinsenhof 4
3762 TB  Soest
085 1308468
info@interlincq.nl

Volg ons