Datadistributie

Veel lokale overheden zoals gemeenten, waterschappen en belastingsamenwerkingen maken gebruik van een datadistributiesysteem. De meest bekende systemen zijn Key2Datadistributie en de Makelaarsuite. Een conventioneel datadistributiesysteem distribueerd en synchroniseert basisgegevens.

De voordelen van een datadistributiesysteem.

Met de komst van datadistributiesystemen is het voor afnemende applicaties eenvoudig geworden om basisgegevens over te halen. Hierdoor is de kwaliteit van de basisgegevens in afnemende applicaties aanzienlijk verbeterd.

De volgende basisgegevens worden door een datadistributiesysteem geditribueerd en  gesynchroniseerd met de gekoppelde applicaties:

  • gegevens uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen);
  • persoonsgegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen;
  • gegevens van niet-natuurlijke personen uit het Handelsregister.

De nadelen van een datadistributiesysteem.

De huidige conventionele datadistributiesystemen slaan de basisgegevens redundant op. Via een abonnementen systeem (afnemersindicaties) worden afnemende applicaties via StUF (Standaard Uitwisseling Formaat) berichten voorzien van mutaties of triggers om processen te starten.

Problemen die hieruit kunnen ontstaan:

  • door het dubbel opslaan van gegevens ontstaat inconsistentie tussen de diverse applicaties;
  • het gebruik van de StUF berichtenstandaard is niet altijd zonder problemen;
  • het beheer van datadistributiesystemen is voor veel applicatiebeheerders te ingewikkeld.

Hoe kunnen wij u helpen?

Jarenlange ervaring

Onze specialisten werken al jaren met Key2Datadistributie en de Makelaarsuite. Voor ons hebben deze datadistributiesystemen geen geheimen meer. Hierdoor kunnen wij op diverse onderdelen ondersteuning bieden.

 

Coaching trajecten

Wij geven trainingen op locatie met uw datadistributiesysteem. Op deze wijze kunt u vertrouwd raken met het beheer van een datadistributie systeem met uw eigen gekoppelde applicaties en gegevens.

 

Hoe weet ik dat het beheer in goede handen is?

Interlincq heeft het beheer van datadistributiesystemen als enige dienstverlener concreet gemaakt! Wij hebben hiervoor de Databrush ontwikkeld zodat het beheer gestructureerd wordt uitgevoerd. Een waardevolle tool voor ons maar ook voor u. Via de Databrush kunt u meekijken of wij ons werk goed hebben uitgevoerd.

Tijdelijk beheer

Beheer van uw datadistributiesysteem on demand is een dienst die u bij ons kunt afnemen. Is uw organisatie tijdelijk niet in staat om het beheer te verzorgen dan kunnen wij dat voor u overnemen. Meestal kunnen wij dezelfde week dit van u overnemen. 

Beheer uitbesteden

Full service van het beheer van datadistributiesystemen is  een dienst waar veel organisaties al gebruik van maken. Onze beheerders bewaken de gegevensstromen en gegevenskwaliteit.

Hoe leggen wij de gemaakte afspraken vast?

Voor alle opdrachten kan een SLA / DVO worden afgesloten. Zo kunnen wij alle niveaus van dienstverlening voor u invullen. Van alleen dagelijks beheer tot een full service beheercontract waarmee uw beheerlast volledig door ons wordt overgenomen.

Wat is de Databrush?

De Databrush vereenvoudigd het beheer doordat alle inconsisties geautomatiseerd worden gedetecteerd. Dit scheelt ons een hoop werk. Dit merkt u direct in uw kosten.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Als u geïnteresseerd bent in onze producten of dienstverlening, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Interlincq

Prinsenhof 4
3762 TB  Soest
085 1308468
info@interlincq.nl

Volg ons